VILLKOR

Genom att öppna, bläddra och/eller använda någon av AVBV:s webbplatser samtycker du till att vara bunden av följande villkor:

 1. AVBV vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som publiceras på webbplatsen är korrekt.
 2. Webbplatsen tillhandahålls utan garantier av något slag (uttryckligen eller underförstått) och din användning av AVBV:s webbplats och dess innehåll sker helt på egen risk. Framför allt måste du bära de risker som är förknippade med användningen av den globala webben. AVBV ansvarar inte för funktioner på AVBV:s webbplats och ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden eller tekniska problem (inklusive men inte begränsat till maskar och virus) som du kan uppleva på webbplatsen eller om webbplatsen är inkompatibel med din utrustning, programvara eller telekommunikation. 
 3. AVBV ansvarar inte mot dig eller tredje part för direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster eller skador (inklusive men inte begränsat till intäktsförluster, utebliven vinst, förlust av förväntade besparingar, onödiga utgifter) eller indirekta förluster som uppstår av eller är relaterade till användningen av AVBV:s webbplats.
 4. Alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt och varumärken, i material som publiceras av eller på uppdrag av AVBV på webbplatsen (t.ex. text och bilder) ägs av AVBV och/eller dess licensgivare/sponsorer. Innehållet på webbplatsen får inte reproduceras, ändras, överföras, distribueras, publiceras på nytt, hämtas, publiceras eller överföras i någon form eller på något sätt, inklusive men inte begränsat till elektroniskt, mekanisk fotokopiering eller inspelning utan föregående skriftligt tillstånd från  AVBV. Du samtycker till att materialet och innehållet som ingår eller tillhandahålls endast är för personligt bruk och inte får användas i kommersiellt syfte eller distribueras kommersiellt. 
 5. Om din dator inte har stöd för nödvändig teknik, inklusive men inte begränsat till kryptering, kanske du inte kan använda vissa tjänster eller få åtkomst till viss information på webbplatsen.
 6. Webbplatsen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. AVBV har ingen kontroll över sådana webbplatser från tredje part och godkänner inte nödvändigtvis dem och tar inte på sig något ansvar för dem, inklusive deras innehåll, korrekthet och funktion. Därför rekommenderar AVBV att du noggrant granskar juridiska meddelanden på sådana webbplatser från tredje part och håller dig informerad om eventuella ändringar av dem.
 7. AVBV utesluter allt ansvar oavsett om det gäller kontrakt, åtalbar handling (inklusive ansvar för försumlighet) eller på annat sätt avseende korrekthet, lämplighet, kvalitet eller fullständighet vad gäller information samt värde och ofelbarhet vad gäller varor och tjänster som tillhandahålls av tredje part på webbplatsen.
 8. AVBV kan när som helst efter eget gottfinnande dra in eller ändra hela eller delar av de tjänster som erbjuds på sina webbplatser.
 9. AVBV förbehåller sig rätten att emellanåt ändra dessa villkor, och avvikelserna börjar gälla omedelbart när de olika villkoren publiceras på webbplatserna.  De reviderade villkoren anses du ha accepterat när du besöker AVBV:s webbplats.

 

VILLKOR

 

Genom att öppna, bläddra och/eller använda någon av AVBV:s webbplatser samtycker du till att vara bunden av följande villkor:

 1. AVBV vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som publiceras på webbplatsen är korrekt.

 2. Webbplatsen tillhandahålls utan garantier av något slag (uttryckligen eller underförstått) och din användning av AVBV:s webbplats och dess innehåll sker helt på egen risk. Framför allt måste du bära de risker som är förknippade med användningen av den globala webben. AVBV ansvarar inte för funktioner på AVBV:s webbplats och ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden eller tekniska problem (inklusive men inte begränsat till maskar och virus) som du kan uppleva på webbplatsen eller om webbplatsen är inkompatibel med din utrustning, programvara eller telekommunikation.
   
 3. AVBV ansvarar inte mot dig eller tredje part för direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster eller skador (inklusive men inte begränsat till intäktsförluster, utebliven vinst, förlust av förväntade besparingar, onödiga utgifter) eller indirekta förluster som uppstår av eller är relaterade till användningen av AVBV:s webbplats.

 4. Alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt och varumärken, i material som publiceras av eller på uppdrag av AVBV på webbplatsen (t.ex. text och bilder) ägs av AVBV och/eller dess licensgivare/sponsorer. Innehållet på webbplatsen får inte reproduceras, ändras, överföras, distribueras, publiceras på nytt, hämtas, publiceras eller överföras i någon form eller på något sätt, inklusive men inte begränsat till elektroniskt, mekanisk fotokopiering eller inspelning utan föregående skriftligt tillstånd från  AVBV. Du samtycker till att materialet och innehållet som ingår eller tillhandahålls endast är för personligt bruk och inte får användas i kommersiellt syfte eller distribueras kommersiellt.

 5. Om din dator inte har stöd för nödvändig teknik, inklusive men inte begränsat till kryptering, kanske du inte kan använda vissa tjänster eller få åtkomst till viss information på webbplatsen.

 6. Webbplatsen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. AVBV har ingen kontroll över sådana webbplatser från tredje part och godkänner inte nödvändigtvis dem och tar inte på sig något ansvar för dem, inklusive deras innehåll, korrekthet och funktion. Därför rekommenderar AVBV att du noggrant granskar juridiska meddelanden på sådana webbplatser från tredje part och håller dig informerad om eventuella ändringar av dem.

 7. AVBV utesluter allt ansvar oavsett om det gäller kontrakt, åtalbar handling (inklusive ansvar för försumlighet) eller på annat sätt avseende korrekthet, lämplighet, kvalitet eller fullständighet vad gäller information samt värde och ofelbarhet vad gäller varor och tjänster som tillhandahålls av tredje part på webbplatsen.

 8. AVBV kan när som helst efter eget gottfinnande dra in eller ändra hela eller delar av de tjänster som erbjuds på sina webbplatser.

 9. AVBV förbehåller sig rätten att emellanåt ändra dessa villkor, och avvikelserna börjar gälla omedelbart när de olika villkoren publiceras på webbplatserna. De reviderade villkoren anses du ha accepterat när du besöker AVBV:s webbplats.