Sekretessmeddelande för webbplatsen

 

I det här sekretessmeddelandet förklaras AVBV:s metod för att skydda din information som vi samlar in och annan information som du tillhandahåller via den här webbplatsen och att vi uppfyller våra skyldigheter enligt gällande dataskyddslagar. Ditt inlägg av sådan information är helt frivillig och efter eget gottfinnande. Vissa funktioner kanske bara är tillgängliga om du bestämmer dig för att dela nödvändig information. Sekretessmeddelandet syftar till att försäkra dig om att din personliga information, i de fall då du delar den med AVBV, är vederbörligen skyddad i enlighet med gällande lagar.

I det här sekretessmeddelandet förklaras våra rutiner för skydd och underhåll av dina personuppgifter. I den korta innehållsförteckningen nedan visas en lista över alla ämnen som behandlas i sekretessmeddelandet:

 1. Vilka vi är och hur vi kan kontaktas:
 2. Andra meddelanden som du bör läsa:
 3. Information som vi kan samla in från dig och hur vi använder den:
 4. Hur din information delas:
 5. Säkerhet för din information:
 6. Datalagring:
 7. Dina rättigheter:
 8. Kontakta oss:
 9. Ändringar i det här sekretessmeddelandet.


1. VILKA VI ÄR

 

Vi är ett däcktillverkningsföretag och vår närvaro utökas globalt. Läs avsnittet "Om oss" på vår webbplats om du vill veta mer om AVBV. När du använder vår webbplats och våra tjänster direkt, fungerar den enhet som anges i webbplatsens avsnitt ”Om oss” som en datastyrenhet.

Se avsnitt 10 i det här sekretessmeddelandet om du vill kontakta oss.

 

2. ANDRA DOKUMENT SOM DU BÖR LÄSA

 

Även om det här sekretessmeddelandet innehåller all information du behöver veta om hur vi samlar in och använder din personliga information på våra webbplatser, finns det ytterligare information som kan vara relevant, däribland vårt cookiemeddelande och andra juridiska dokument på vår webbplats, t.ex. villkor och bestämmelser. Vi rekommenderar att du läser detta dokument noggrant.

 

3. INFORMATION SOM VI KAN SAMLA IN FRÅN DIG OCH HUR VI ANVÄNDER DEN

 

 Under ditt besök på vår webbplats kan du uppge och/eller också kan vi samla in viss personlig information från dig. Vi samlar t.ex. in information när du 

 • söker på vår webbplats eller
 • kommunicerar med oss via e-post, telefon eller på annat sätt, t.ex. via formuläret Kontakta oss på webbplatsen (Kontaktformulär).

Om du väljer att skicka personlig information till oss som gäller en viss produkt, tjänst eller information som erbjuds är du fullt ansvarig för att den information du delar med oss är tillförlitlig. Vi kommer inte att dela med oss av dina uppgifter till tredje part (om inget annat anges i detta meddelande), och vi behandlar dem strikt konfidentiellt och använder dem endast i de syften för vilka du har tillhandahållit dem.

Vi kan samla in information om din dator, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsartyp i förekommande fall, för ändamål gällande systemadministration och i syfte att studera surfåtgärder och mönster.

Av samma skäl kan vi hämta in information om din allmänna användning av internet genom att använda en cookiefil som lagras på din dators hårddisk. Du kan neka att acceptera cookies via inställningarna i webbläsaren. Observera att detta kan hindra dig att få åtkomst till vissa avsnitt på AVBV:s webbplats.  Mer information om detta finns i vårt cookiemeddelande. 

Vi samlar in följande typer av data:

 • Kommunikationsdata: information som du uppger när du kommunicerar med oss, t.ex. via e-post eller via våra webbplatser, t.ex. ditt namn, ditt företag och ditt telefonnummer, och annan information som du tillhandahåller som vi behöver för att kunna ge ytterligare hjälp och för att kunna kommunicera med dig.
 • Granska data: information som du uppger när du fyller i enkäter/svarar på frågeformulär/skickar in en recension eller ger feedback. För att samla in information om ett specifikt ärende, t.ex. recensioner av våra tjänster till dig och/eller om våra produkter.
 • Kontoinformation: information som du uppger när du registrerar dig för någon typ av våra digitala produkter eller tjänster via ett konto. Vi kommer att begära information som gör det möjligt för oss att identifiera dig och tillhandahålla produkter och tjänster för dig.
 • Platsdata: information som du uppger när du använder platstjänster, t.ex. vår sökfunktion för återförsäljare.
 • Kampanjdata: information som du uppger när du deltar i en tävling eller kampanj.
 

4. DELA DIN INFORMATION

 

Om vi behöver utföra en tjänst som du begär av oss, kontaktar du oss när du fyller i ett formulär på vår webbplats eller om vi behöver följa upp dina frågor, kan vi dela din information med andra AVBV-enheter eller tredjepartsleverantörer av tjänster, till exempel e-post- och värdtjänstleverantörer, leverantörer och kundtjänster. Tredjepartsleverantörer behandlar din information för AVBV:s räkning i ovanstående syften.  När vi delar dina data med dessa parter ser vi till att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda din information.

Vissa AVBV-enheter och vissa partner och tjänsteleverantörer finns utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), i synnerhet USA och de länder där AVBV har kontor. 

Överföring av data mellan våra AVBV-enheter utanför EES skyddas av EU-godkända modellklausuler (läs mer här). För tjänsteleverantörer och tredje part utanför EES som inte är föremål för ett beslut om lämplighet från EU-kommissionen (läs mer här) tillämpar vi även ovanstående EU-modellklausuler.  

Webbplatsmätetal för den här webbplatsen kan delas med andra Apollo-grupper, dotterbolag eller filialer. Den information som lämnas ut är sammanlagda data som inte omfattar någon av din personliga information.

AVBV lämnar ut din personliga information, utan föregående meddelande, endast om så krävs i lagstiftningen eller i god tro gällande att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) efterleva påbud i lagstiftningen eller uppfylla kraven i rättsliga ärenden gällande ABVB eller webbplatserna; (b) skydda och försvara AVBV:s rättigheter, egendom och den här webbplatsen; och (c) agera under tvingande förhållanden i syfte att skydda den personliga säkerheten för användare av AVBV, dess webbplatser eller allmänheten.

 

5. SÄKERHET FÖR DIN INFORMATION

 

Det är viktigt för oss att skydda information om besökare på våra webbplatser. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda information som behandlas i samband med den här webbplatsen mot förlust, missbruk och modifiering. Säkerhetsåtgärderna förbättras och anpassas kontinuerligt i enlighet med branschpraxis.

 

6. DATALAGRING

 

Vi behåller information om dig endast så länge vi behöver den för de syften för vilka den samlats in.

Om du till exempel är kund eller leverantör till AVBV behåller AVBV din information under den avtalsenliga relation du eller ditt företag har med oss och efter relationens slut så länge som det krävs för de syften som anges ovan eller för att uppfylla juridiska skyldigheter. Den information som vi samlar in som ett resultat av att du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller våra pressmeddelanden lagras tills du bestämmer dig för att avbryta prenumerationen.

 

7. DINA RÄTTIGHETER

 

Dataskyddslagstiftningen ger dig vissa rättigheter när det gäller behandling av din information. Det här är rättigheterna: 

 1. Håll dig informerad - du har rätt att få information om hur vi samlar in din information.
 2. Få åtkomst till din information - du har rätt att få tillgång till din personliga information.
 3. Korrigera information - du har rätt att korrigera felaktig/inaktuellt information.
 4. Ta bort din information - du har rätt att ta bort informationen.
 5. Begränsa eller förhindra bearbetning - du har rätt att begränsa eller förhindra bearbetning.
 6. Överföra information - du har rätt att överföra informationen till en annan tjänsteleverantör.

 

Vi vill att du ska veta hur vi behandlar dina uppgifter. Om du har några frågor om hur vi bearbetar dina data kan du kontakta oss på dataprivacy@apollotyres.com.  Om du inte vill få vår e-postreklam kan du när som helst klicka på länken "Avbryt prenumeration" längst ned i respektive e-postmeddelande.

 

Om du har olösta problem har du också rätt att kontakta den lokala dataskyddsmyndigheten. Vi hoppas att detta inte blir nödvändigt och vi vill göra vårt bästa för att tillfredsställa eventuella missnöjda kunder.

 

8. KONTAKTA OSS

 

AVBV strävar efter att skydda och respektera din integritet. Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar om det här sekretessmeddelandet eller några frågor om innehållet på den här webbplatsen kan du kontakta oss på följande e-postadress dataprivacy@apollotyres.com.

 

9. ÄNDRINGAR I DET HÄR SEKRETESSMEDDELANDET

 

Observera att det här sekretessmeddelandet emellanåt kan komma att ändras. Det reviderade sekretessmeddelandet kommer att publiceras på den här sidan. Se till att du regelbundet kontrollerar att det här sekretessmeddelandet innehåller de senaste uppdateringarna.