Om Vredestein

 

Över ett sekel av hantverk har gjort det möjligt för oss att förfina tekniken inom däckinnovation och prestanda och etablera Vredestein som Europas främsta däcktillverkare.

Vi är formade av vårt europeiska arv och drivs av vår vision att producera den ultimata körupplevelsen och sätter riktlinjerna för den globala däckteknikens framtid. Genom att fira de lärdomar vi lärt oss under vår 110-åriga historia och investera i vår framtid genom banbrytande FoU-center och testning fortsätter vi vårt arv till nästa generation.

Vår vision:

Vår vision på Vredestein har alltid varit densamma. Att omdefiniera vårt sätt att arbeta genom att utforma och utveckla däckprodukter som sätter den globala standarden inom prestanda, säkerhet och kontroll. Genom våra investeringar i forskning och utveckling fortsätter vi att vara pionjärer och producera däckprodukter som ger våra användare exceptionella körupplevelser under varje säsong.

Våra värderingar:

Våra värderingar formar vårt sätt att tänka. De är de pelare som vägleder oss i varje beslut vi fattar och driver oss mot den framtid som vi vill vara en del av. För varje medlem i Vredesteins globala gemenskap är våra värderingar det som inspirerar oss att tänja på och testa gränserna för vad som är möjligt i jakten på den perfekta körningen. Våra varumärkesvärderingar på Vredestein är vad vi upprätthåller i allt vi gör och varje innovation vi skapar, som alltid styrs av våra globala företagsvärderingar som medlem i Apollo Tyres Ltd. 

Vår framtid:

Vi har varit först med många olika saker. Vi har bemästrat grunden för däckdesign och funktion och för oss handlar framtiden om att förfina vad vi gör och hur vi gör det. Genom att säkerställa att de produkter som vi producerar, och den process genom vilken vi producerar dem, gynnar dagens generationer och morgondagens.

Var och en av oss har ett ansvar att skydda miljön och dess resurser. Vi, som ett globalt varumärke, är engagerade i vår fortsatta satsning på hållbara lösningar inom däckdesign, produktion, distribution och avfallshantering. Vi fortsätter att arbeta för att se till att framtiden för vår bransch är lång och välmående för oss alla, från råvaror som utgör våra däck till materialåtervinningen i slutet av deras livslängd. 

Över ett sekel av hantverk har gjort det möjligt för oss att förfina tekniken inom däckinnovation och prestanda och etablera Vredestein som Europas främsta däcktillverkare.

Vi är formade av vårt europeiska arv och drivs av vår vision att producera den ultimata körupplevelsen och sätter riktlinjerna för den globala däckteknikens framtid. Genom att fira de lärdomar vi lärt oss under vår 110-åriga historia och investera i vår framtid genom banbrytande FoU-center och testning fortsätter vi vårt arv till nästa generation.

Vår vision:

Vår vision på Vredestein har alltid varit densamma. Att omdefiniera vårt sätt att arbeta genom att utforma och utveckla däckprodukter som sätter den globala standarden inom prestanda, säkerhet och kontroll. Genom våra investeringar i forskning och utveckling fortsätter vi att vara pionjärer och producera däckprodukter som ger våra användare exceptionella körupplevelser under varje säsong.

Våra värderingar:

Våra värderingar formar vårt sätt att tänka. De är de pelare som vägleder oss i varje beslut vi fattar och driver oss mot den framtid som vi vill vara en del av. För varje medlem i Vredesteins globala gemenskap är våra värderingar det som inspirerar oss att tänja på och testa gränserna för vad som är möjligt i jakten på den perfekta körningen. Våra varumärkesvärderingar på Vredestein är vad vi upprätthåller i allt vi gör och varje innovation vi skapar, som alltid styrs av våra globala företagsvärderingar som medlem i Apollo Tyres Ltd. 

 

Varför Vredestein?