01 03,2023

RÄTT DÄCKTRYCK

Rätt däcktryck är mycket viktigt för säker och bekväm körning. Ett däck kan bara prestera på topp när det kan ge tillräcklig stabilitet och lastkapacitet. Det är där rätt däcktryck kommer in i bilden.

Vredestein Tyre Academy Avsnitt 1: Däcktryck

 

Ett lågt däcktryck ger omedelbart mindre stabilitet, mer slitage och högre bränsleförbrukning. Om däcktrycket är alldeles för lågt kan däcket överhettas och skadas så allvarligt att det inte går att reparera. De här skadorna är inte alltid direkt synliga och kan därmed orsaka livsfarliga situationer under körning.

Även ett för högt däcktryck ger sämre körkomfort och säkerhet eftersom däcken inte har tillräckligt mycket kontakt med vägbanan. Dessutom blir det mer slitage i mitten av däcket. Man bör kontrollera däcktrycket var 14:e dag, och minst en gång per månad – och alltid före en lång resa. Glöm inte att kontrollera trycket i reservdäcket också.

Om möjligt bör du kontrollera trycket när däcken är kalla, dvs. när du inte har använt dem på minst två timmar eller bara har använt dem mycket lite och försiktigt. Om du redan har kört en kort sträcka ska du tänka på att trycket bör vara minst 0,3 bar högre än det angivna rekommenderade trycket. Minska aldrig däcktrycket när däcken är varma eftersom däcktrycket ofta blir lägre än det rekommenderade när däcken svalnar. Trycket måste alltid vara detsamma i båda däcken på varje axel. Alla ventiler ska givetvis ha en ventilhatt.

Följ alltid biltillverkarens rekommendationer om däcktryck. Om du inte har instruktionsboken tillgänglig hittar du det rekommenderade däcktrycket på insidan av tankluckan eller på insidan av förardörren. Du kan även kontrollera däcktryck hos någon av våra återförsäljare eller med hjälp av vår däckväljare på www.vredestein.com.

 

HÄR ÄR DE FEM FRÄMSTA ORSAKERNA TILL ATT REGELBUNDET KONTROLLERA DÄCKEN:

 

1. Punktering

Moderna bildäck har många olika typer av skydd mot punktering. Men om du ändå får punktering måste du stanna snabbt och byta däcket. Du bör alltid ta bort ett punkterat däck från fälgen och kontrollera om det finns fler skador. Om däcket behöver och kan repareras ska det alltid göras så fort som möjligt för att förhindra ytterligare inre skador. Eftersom det är den person som utför eller låter utföra reparationsarbetet som ansvarar för resultatet är det viktigt att reparationen utförs av certifierade yrkesmän. På grund av de stora krafter som uppstår när man kör i höga hastigheter avråder vi från att man reparerar däck med hastighetssymbolerna W, Y och (Y).

2. Slitage till lägsta tillåtna gräns

Det minsta tillåtna mönsterdjupet i Europa är 1,6 mm men du bör byta däcken senast när djupet är cirka 2 mm. Det finns en slitageindikator i mönstret på ett däck. När däckets mönster har slitits ner till de indikatorerna betyder det att däcket har nått det minsta tillåtna mönsterdjupet.

Med hänsyn till vädret är gränsen för mönsterdjup 4 mm på vinterdäck. Vinterdäck som har ett mönsterdjup på mindre än 4 mm är i princip inte längre vinterdäck. I vissa länder är detta fastställt enligt lag. Förutom den vanliga slitageindikatorn har vinterdäcken även en slitageindikator för vinterdäck (WWI) med en höjd på 4 mm som anger gränsen för vinterförhållanden.

3. Ålder

Bildäck består av olika gummikomponenter, och var och en av dem åldras i viss mån. I vilken utsträckning däck åldras beror på olika faktorer, som antal mil du kör per år, hur ofta och hur länge du använder däcken (t.ex. dagligen eller några gånger om året), körhastighet och hur ofta du kontrollerar däcktrycket. Väderförhållanden, däckbelastning (dvs. normal eller maximal belastning) och hur du förvarar däcken när du inte använder dem påverkar också åldrandet.

Eftersom det finns många olika faktorer går det inte att säga exakt hur många år eller hur många mil du kan använda bildäck. Kom ihåg att ju äldre däcket är, desto större är sannolikheten för att det måste bytas ut.

För att ett däck ska få så lång livslängd som möjligt rekommenderar vi att du låter kontrollera det hos en däckspecialist emellanåt, utöver att kontrollera det själv varje månad. Om däcket inte har nått minsta mönsterdjup efter sex år rekommenderar vi att du låter en däckspecialist kontrollera däcket minst en gång per år.

Obs: Var extra uppmärksam på däck som sitter på släpvagnar, husvagnar, husbilar, båtsläp, hästsläp och liknande fordon. Eftersom de däcken används sällan och utsätts för konstant maximal belastning när de används kan de åldras snabbare.

4. Skada

Vissa yttre faktorer kan skada däcken, däribland vassa föremål som spikar och skruvar samt trottoarkanter och andra hinder. Om däckstommen är synligt skadad måste däcket bytas ut. Om du är osäker ska du alltid låta en däckspecialist undersöka däcket.

5. Ojämnt slitage

Ojämnt slitage kan ha många orsaker. Mönstret ska slitas jämnt över hela bredden från skuldra till skuldra. Det ska även slitas jämnt runt däckets omkrets. Om däcket är mer slitet på den inre eller yttre skuldran kan det tyda på ett problem med bilens fjädring eller att hjulinställningen är felaktig. Om felet upptäcks och åtgärdas i ett tidigt skede kan du behålla däcket. Ojämnt slitage över hela mönstrets omkrets kan vara ett tecken på slitna stötdämpare.

Förutom defekter är vissa biltyper mycket känsliga mot ojämnt slitage. Framhjulsdrivna bilar är i allmänhet mer känsliga för ojämnt slitage på bakaxeln, och bakhjulsdrivna bilar på framaxeln. För att förhindra ojämnt slitage runt mönstrets omkrets rekommenderar vi att du regelbundet (ungefär efter 7 500–10 000 km) skiftar däcken från fram till bak och tvärtom.

Vredestein

Få våra senaste nyheter och uppdateringar