01 03,2023

NÄR SKA JAG BYTA DÄCKEN?

Det är bra att låta en däckspecialist kontrollera däcken regelbundet. På så vis kan man upptäcka defekter i ett tidigt skede och därmed utöka däckens livslängd och förhindra många farliga situationer.

Vredestein Tyre Academy Avsnitt 4: När du ska byta däck

 

HÄR ÄR DE FEM FRÄMSTA ORSAKERNA TILL ATT REGELBUNDET KONTROLLERA DÄCKEN:

 

1. Punktering

Moderna bildäck har många olika typer av skydd mot punktering. Men om du ändå får punktering måste du stanna snabbt och byta däcket. Du bör alltid ta bort ett punkterat däck från fälgen och kontrollera om det finns fler skador. Om däcket behöver och kan repareras ska det alltid göras så fort som möjligt för att förhindra ytterligare inre skador. Eftersom det är den person som utför eller låter utföra reparationsarbetet som ansvarar för resultatet är det viktigt att reparationen utförs av certifierade yrkesmän. På grund av de stora krafter som uppstår när man kör i höga hastigheter avråder vi från att man reparerar däck med hastighetssymbolerna W, Y och (Y).

2. Slitage till lägsta tillåtna gräns

Det minsta tillåtna mönsterdjupet i Europa är 1,6 mm men du bör byta däcken senast när djupet är cirka 2 mm. Det finns en slitageindikator i mönstret på ett däck. När däckets mönster har slitits ner till de indikatorerna betyder det att däcket har nått det minsta tillåtna mönsterdjupet.

Med hänsyn till vädret är gränsen för mönsterdjup 4 mm på vinterdäck. Vinterdäck som har ett mönsterdjup på mindre än 4 mm är i princip inte längre vinterdäck. I vissa länder är detta fastställt enligt lag. Förutom den vanliga slitageindikatorn har vinterdäcken även en slitageindikator för vinterdäck (WWI) med en höjd på 4 mm som anger gränsen för vinterförhållanden.

3. Ålder

Bildäck består av olika gummikomponenter, och var och en av dem åldras i viss mån. I vilken utsträckning däck åldras beror på olika faktorer, som antal mil du kör per år, hur ofta och hur länge du använder däcken (t.ex. dagligen eller några gånger om året), körhastighet och hur ofta du kontrollerar däcktrycket. Väderförhållanden, däckbelastning (dvs. normal eller maximal belastning) och hur du förvarar däcken när du inte använder dem påverkar också åldrandet.

Eftersom det finns många olika faktorer går det inte att säga exakt hur många år eller hur många mil du kan använda bildäck. Kom ihåg att ju äldre däcket är, desto större är sannolikheten för att det måste bytas ut.

För att ett däck ska få så lång livslängd som möjligt rekommenderar vi att du låter kontrollera det hos en däckspecialist emellanåt, utöver att kontrollera det själv varje månad. Om däcket inte har nått minsta mönsterdjup efter sex år rekommenderar vi att du låter en däckspecialist kontrollera däcket minst en gång per år.

Obs: Var extra uppmärksam på däck som sitter på släpvagnar, husvagnar, husbilar, båtsläp, hästsläp och liknande fordon. Eftersom de däcken används sällan och utsätts för konstant maximal belastning när de används kan de åldras snabbare.

4. Skada

Vissa yttre faktorer kan skada däcken, däribland vassa föremål som spikar och skruvar samt trottoarkanter och andra hinder. Om däckstommen är synligt skadad måste däcket bytas ut. Om du är osäker ska du alltid låta en däckspecialist undersöka däcket.

5. Ojämnt slitage

Ojämnt slitage kan ha många orsaker. Mönstret ska slitas jämnt över hela bredden från skuldra till skuldra. Det ska även slitas jämnt runt däckets omkrets. Om däcket är mer slitet på den inre eller yttre skuldran kan det tyda på ett problem med bilens fjädring eller att hjulinställningen är felaktig. Om felet upptäcks och åtgärdas i ett tidigt skede kan du behålla däcket. Ojämnt slitage över hela mönstrets omkrets kan vara ett tecken på slitna stötdämpare.

Förutom defekter är vissa biltyper mycket känsliga mot ojämnt slitage. Framhjulsdrivna bilar är i allmänhet mer känsliga för ojämnt slitage på bakaxeln, och bakhjulsdrivna bilar på framaxeln. För att förhindra ojämnt slitage runt mönstrets omkrets rekommenderar vi att du regelbundet (ungefär efter 7 500–10 000 km) skiftar däcken från fram till bak och tvärtom.

Vredestein

Få våra senaste nyheter och uppdateringar