01 03,2023

DÄCKMÄRKNING ENLIGT FÖRORDNING 2020/740

Den nya däckenergimärkningen som börjar gälla den 1 maj 2021 är en allmän klassificering av däckprestanda för rullmotstånd, bromsning på våta väglag och yttre ljudnivå. Dessutom innehåller den symboler för prestanda under svåra snöförhållanden och på isiga underlag. Märkningen hjälper konsumenter att fatta välgrundade beslut när de köper däck eftersom de enkelt kan jämföra och välja vad de vill prioritera med hjälp av parametrarna.

https://www.youtube.com/watch?v=nQrA1CfiIb4

 

Varför har vi däckenergimärkning?

EU har förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser från transporter med minst 60 % jämfört med 1990 till 2050. Eftersom vägtransporter står för cirka 22 % av de totala utsläppen av växthusgaser i EU är en minskning av koldioxidutsläppen från vägtransporter viktig för att uppnå det målet. Märkningen kommer även att motivera tillverkare att hitta nya lösningar för att deras däck ska bli branschens bästa i sin klass genom att vara bränsleeffektivare, säkrare och tystare.

A002-B_Tyre_label_infographic_1920x1024

 

Vad är nytt/vad har ändrats?

 • Alla däck har QR-koder med länkar till EPREL (European Product Registry for Energy Labeling) för validering av uppgifterna på märkningen.
 • I den nya förordningen (det finns en hämtningsknapp i den medföljande PDF-filen) ingår det även märkningsetiketter för lastbils- och bussdäck (däckklass: C1, C2 och C3)
 • Däcktyp/-modellbeteckning ingår (artikelnummer/EAN-kod).
 • Det går även att lägga till ikoner för svåra vinterförhållanden (”3PMSF”) och grepp på isiga väglag (endast för C1-däck).
 • Klassificering av rullmotstånd och grepp på våta väglag har ändrats från sju till fem klasser:
  • Klass D är inte längre tom (endast C1- och C2-däck).
  • D används i stället för E.
  • F och G har slagits ihop till E.
 • Ljudvågssymbolen har ersatts med klassificeringen A, B eller C.
A002-A_Tyre_label_infographic_1920x1024

De fem delarna av den nya EU-däckmärkningen

1. Rullmotstånd/bränsleeffektivitet
Lägre rullmotstånd sparar bränsle. Värdena A till E anger effekten på bränsleförbrukningen från låg till hög.

2. Grepp på våta vägbanor/bromsprestanda
I kategorin ”Grepp på våta vägbanor” anger klassificering A till E relativ bromssträcka, från kort till lång, på våta vägbanor.

3. Yttre bullernivå
Den yttre bullernivån mäts i dB och delas upp i tre klasser, från A till C, där A står för lågt buller och C för hög bullerförorening av miljön. Obs! Den yttre bullernivån motsvarar inte helt fordonets inre bullernivå.

4. Grepp på snöunderlag
Om tillämpbart visas även symbolen ”Three Peak Mountain Snowflake” (även kallad ”3PMSF”) som anger att däcket är klassificerat som ett däck som kan användas under svåra snöförhållanden enligt strikt europeiska lagstiftning (R117). Alla Vredesteins vinter- och året-runt-däck har märkningen ”3PMSF”.

5. Grepp på isunderlag*
Däckmärkningen på däck som uppfyller minimiprestandakraven Ice Grip ska vara försedda med Ice Grip-symbolen.

* Däck med klassificering för grepp på isunderlag är utformade för körning på vägar med is och packad snö och får endast användas under extrema väderförhållanden. Användning av däck som uppfyller klassificeringen för grepp på isunderlag vid mindre svåra väderförhållanden (t.ex. vid regn eller högre temperaturer) kan leda till sämre prestanda, särskilt vid grepp på våta väglag, hantering och slitage.

Produktinformationsblad

Nya produktinformationsblad genereras i EPREL-databasen baserat på informationen från däcktillverkare. De innehåller

 • information om den nya EU-däckmärkningen
 • datum för produktproduktionsstart (när produkten fasades in)
 • när produkten fasades ut, om det är känt.

EPREL-databasen

Konsumenter kan använda EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) till att söka efter och validera energimärkningar och produktinformationsblad i databasen med verifierade produkter. Med hjälp av QR-koderna på EU:s nya däckmärkning får de tillgång till däckinformationen och kan hämta all relevant information.

Alla däck och tillgängliga storlekar måste registreras av leverantörer (tillverkare, importörer eller auktoriserade representanter) innan de lanseras på den europeiska marknaden.

Rättsligt meddelande

Ditt körbeteende har stor inverkan på bränsleförbrukningen och trafiksäkerheten. Förutom att välja däck baserat på kvalitets-, prestanda- och däckenergimärkning måste du köra på ett miljömedvetet sätt, ta ansvar och regelbundet kontrollera däcktrycket.

Mer information

Det finns mer information om den nya europeiska däckmärkningen på Europeiska kommissionens officiella webbplats.

Vanliga frågor besvarade av Europeiska kommissionen.

Vredestein

Få våra senaste nyheter och uppdateringar