NEW CAMPAIGN FOR VREDESTEIN AGRICULTURAL TYRES | Vredestein
OHT-traxion-2.jpg

NY KAMPANJ FÖR VREDESTEIN LANTBRUKSDÄCK

Vredestein startar en ny kampanj – #LIVETHELAND.

Efter lanseringen av den mycket framgångsrika kampanjen #ROCKTHEROAD för bildäck riktar sig Apollo Vredestein nu till lantbrukssektorn för att stärka varumärket ytterligare. Vredesteins försäljning i det här segmentet har redan ökat betydligt under senare tid och lett till en utökad produktionskapacitet för lantbruksdäck. Den nya kampanjen #LIVETHELAND är inriktad på prestanda och frihet för både människa och maskin.

 

Känslan av frihet. Upplevelsen av prestanda.

Mottot #LIVETHELAND representerar sambandet mellan lantbrukare och deras miljö. Vredestein-däckens långa livslängd hjälper dem att uppnå optimala prestanda, som i sin tur leder till ökad produktivitet och lägre kostnader. 

Målet med Vredesteins nya kampanj är att öka medvetenheten om detta faktum. Känslan av frihet och höga prestandanivåer uttrycks i mottot ”Känslan av frihet. Upplevelsen av prestanda”, där frihetskänslan avser lantbrukarens möjligheter att fatta egna beslut som en oberoende entreprenör – till exempel vad gäller odlingsmetod och val av vilka lantbruksmaskiner som ska användas – samt att njuta av livet och naturen på landsbygden. Dessutom förklarar den hur lantbrukare kan uppleva större frihet tack vare Vredestein-däckens topprestanda. Med de här däcken sparar de tid och pengar som de sedan kan använda på lämpligt sätt, antingen privat eller i yrkesverksamheten. 

Lanseringen av den nya kampanjen pågår just nu internationellt.