PRIVACY POLICY

Sekretess och rättsliga frågor

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Du kan neka att godkänna cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare, vilken ger dig möjlighet att neka användning av cookies. Om du väljer den här inställningen kan det dock påverka upplevelsen på vår webbplats.. Genom att använda vår webbplats samtycker du till användning av dessa cookies som din webbläsare tar emot baserat på dina webbläsarinställningar. Du kan ta reda på mer om inställningarna genom att se efter i webbläsarens dokumentation. Om du fortsätter utan att ändra inställningarna förutsätter vi att du samtycker till att ta emot alla cookies på Vredesteins webbplats.

SEKRETESSPOLICY

ALLMÄNT MEDDELANDE:

Vi respekterar din sekretess och engagerar oss i att skydda den. I det här sekretessmeddelandet beskrivs våra policyer och vår praxis gällande kundinformation online. Genom de här upplysningarna har vi för avsikt att tillhandahålla en trygghets- och förtroendenivå gällande hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter och annan information som vi samlar in eller som du tillhandahåller via den här webbplatsen. Här finns också uppgifter om hur du kontaktar oss om du har frågor eller andra angelägenheter. Vi hoppas verkligen att vi, genom att beskriva vår praxis för datahantering, kommer att utveckla en förtroendefull och långvarig relation med dig.

INFORMATION OM VÅR ORGANISATION OCH WEBBPLATS:

Det här sekretessmeddelandet gäller www.vredestein.se på uppdrag av Apollo Vredestein Nordic AB. Affärssyftet med den här webbplatsen är att hålla användare uppdaterade om vad som händer på Apollo Vredestein Nordic AB samt om deras olika produkter. 

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN FRÅN DIG:

Under ett besök på vår webbplats får vi information om dig som du tillhandahåller på www.vredestein.se. Vi samlar till exempel in information när du:

Om du väljer att skicka personuppgifter till oss i samband med en produkt, tjänst eller information som vi erbjuder, behandlas dina uppgifter med största diskretion och används endast för de ändamål för vilka du tillhandahöll dem. Dina personuppgifter delas inte med tredje part.

Vi kan samla in information om din dator, inklusive din IP-adress, operativsystem och webbläsartyp i förekommande fall, för ändamål gällande systemadministration och i syfte att studera surfåtgärder och mönster.

Av samma skäl kan vi hämta information om din allmänna användning av internet genom att använda en cookiefil som lagras på din dators hårddisk. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk. De hjälper oss att förbättra vår webbplats och leverera en bättre och mer personanpassad tjänst. De möjliggör att vi kan:

 • Uppskatta publikens storlek och användningsmönster.
 • Lagra information om dina preferenser och på så sätt medge att vi anpassar vår webbplats enligt just dina intressen.
 • Snabba upp sökningar.
 • Känna igen dig när du återvänder till vår webbplats.

Du kan neka att godkänna cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare, vilken ger dig möjlighet att neka användning av cookies. De flesta webbläsare kan konfigureras så att de inte godkänner cookies, men det kan förhindra att du får tillgång till vissa funktioner på webbplatsen.  Om du inte har justerat din webbläsarinställning så att cookies avvisas, utfärdar vårt system cookies när du loggar in på vår webbplats. 

ANVÄNDNING AV INFORMATION

Vi använder cookies för följande ändamål:

 • Spåra de webbplatssidor som besöka eller den tid som tillbringas på vår webbplats
 • Samla in sammanlagd information så att vi kan utföra mätningar gällande webbplatsen i syfte att förbättra funktionaliteten. Vi behöver samla in sammanlagd information för att kunna spåra sidbesök
 • Kompilera sammanlagda och statistiska data som hjälp vid webbplatsdesign och för att identifiera populära funktioner
 • Mäta webbplatsaktivitet, vilket ger oss möjlighet att uppdatera webbplatsen i syfte att på ett bättre sätt svara upp till användarnas önskemål och behov
 • Genomföra analyser om användarnas upplevelse vid besök på webbplatsen. Analyserna utförs på en sammanlagd nivå och identifierar inte dig eller din information på en personlig nivå. Vi anlitar en tredjepartsleverantör som agerar på uppdrag av www.vredestein.se i syfte att förbättra vår webbplats och användarupplevelsen.
 • Vid behov används tillfälliga eller permanenta ”cookies” och ett analysverktyg från tredje part för klickspårning i syfte att samla in sammanlagd eller annan information om webbplatsbesökare som inte är personligt identifierbar.
 • Spåra användarrörelser över webbplatsen eller spåra andra händelser inom eller över webbplatsen. All information som lämnas ut till tredjepartsleverantörer ska endast användas i syfte att utföra analyser och kompilera rapporter över data. Tredjepartsleverantören begränsas från att använda dessa data på något annat sätt än att tillhandahålla de här tjänsterna till Apollo Vredestein Nordic AB och får inte lämna ut eller vidaresälja data. En beskrivning av var och en av de här punkterna och hur vi arbetar finns is avsnittet: METODER SOM ANVÄNDS FÖR ATT SAMLA IN INFORMATION

Vid användning av cookies spårar vi inte användaraktiviteter på en individuell basis som identifierar besökaren, utan samlar in informationen på en sammanlagd eller anonym basis som omfattar alla webbplatsens besökare. 

METODER SOM ANVÄNDS FÖR ATT SAMLA IN INFORMATION

När du för första gången besöker webbplatsen www.vredestein.se hänvisar webbplatsens popupmeddelande dig till en sida (den här sidan) som ger dig all information om de cookies som är installerade och används av webbplatsen. Du har alltid kontrollen över dessa cookies. Därför har du möjlighet att neka eller förstöra dem.

En "cookie" är en liten textfil som hjälper oss på många sätt med att göra ditt besök på vår webbplats mer trevlig och meningsfull för dig. Ett exempel på detta är att du tack vare cookies inte behöver logga in varje gång då du återvänder till en av våra webbplatser.. De ger oss även möjlighet att skräddarsy en webbplats eller reklam för att stämma bättre överens med dina intressen och preferenser. Det finns ett par olika typer av cookies. 

En "tillfällig" cookie lagras endast i din dators arbetsminne (RAM) och finns där bara under din surfsession. När du stänger alla webbläsarens fönster eller stänger av datorn försvinner den tillfälliga cookien för alltid. 

En ”permanent” cookie lagras på din dators hårddisk till ett visst datum som kan vara imorgon, nästa vecka eller om 10 år. Permanenta cookies stannar kvar på din dator antingen tills a) de upphör att gälla, b) de skrivs över av nya cookies, c) du tar bort dem manuellt. De flesta webbläsare kan konfigureras för att inte godkänna cookies men det kan förhindra dig från att ha tillgång till vissa webbplatsfunktioner. 

Den här webbplatsen kan tillåta att andra företag som kallas tredje parts reklamservrar eller reklamnätverk att visa reklam på www.vredestein.se. I syfte att göra det placerar reklamnätverk en permanent cookie i din dator. Det ger reklamnätverket möjlighet att känna igen din dator varje gång det skickar onlinereklam till dig. På så sätt kan reklamnätverk kompilera information om var du, eller andra som använder din dator, såg deras reklam och fastställa vilka annonser som personer klickar på. Den här informationen ger ett reklamnätverk möjlighet att leverera reklam som man tror är mest intressant för dig. Dessa cookies kan komma ihåg de webbsidor och webbplatser som du besöker och kan samla in personuppgifter, huvudsakligen IP-adressen för användarens enhet. Den insamlade informationen kan delas med tredje parter. www.vredestein.se har inte tillgång till eller kontroll över de cookies som kan placeras av tredje parts reklamservrar eller reklamnätverk. 

www.vredestein.se kan använda Google Analytics eller andra tjänsteleverantörer för att samla in sammanlagda data i syfte att spåra webbplatsens trafikstatistik.

När du besöker vår webbplats genererar den server där sidorna finns en ”sessionslogg” automatiskt. Vi använder sessionsloggar för att avgöra hur personer rör sig inom webbplatsen. På så sätt kan vi strukturera våra sidor så att den information som oftast besöks är enklare att hitta. Genom att spåra besök på sidorna kan vi även ta reda på om den information vi tillhandahåller används. De enda data som samlas in är Internet Protocol-adressen (IP) från vilken du kom till webbplatsen (som inte innehåller personuppgifter), den webbplats som hänvisade dig, de sidor som du besökte samt datum och tid för besöken. 

www.vredestein.se använder Google Geocoding Web-tjänstens API (application programming interface) för att försöka fastställa användares platser i syfte att visa de ”närmaste” händelserna av intresse för dem. 

Användare kan dirigeras till www.vredestein.se via bannerannonser eller webbplatslänkar. Annonser eller webbplatslänkar som placeras av www.vredestein.se använder cookies eller pixeltaggar för att samla in mätetal gällande effektiviteten hos annonserna eller länkarna. De samlar inte in personuppgifter från användaren. 

Vi använder bara cookies med vilka personuppgifter samlas in om du har gett tillstånd till det. För detta visar vi ett cookiemeddelande på vår webbplats.

DELA DIN INFORMATION

www.vredestein.se säljer inte, hyr inte ut, lämnar inte ut eller på något annat sätt tillhandahåller din information till någon annan med undantag för utförande av webbplatsanalyser enligt beskrivning i den här policyn.

Webbplatsmätetal för www.vredestein.se kan delas med andra Apollo-webbplatser eller dotterbolag. Den information som lämnas ut är sammanlagda data som inte omfattar någon av din personligt identifierbara information. 
www.vredestein.se lämnar ut dina personuppgifter, utan föregående meddelande, endast om så krävs i lagstiftningen eller i god tro gällande att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) efterleva påbud i lagstiftningen eller uppfylla kraven i rättsliga ärenden gällande Apollo Vredestein Nordic AB eller webbplatsen; (b) skydda och försvara Apollo Vredestein Nordic ABs rättigheter, egendom och den här webbplatsen; och (c) agera under tvingande förhållanden i syfte att skydda den personliga säkerheten för användare av Apollo Vredestein Nordic AB, dess webbplatser eller allmänheten. 

SÄKERHET FÖR DIN INFORMATION

Det är viktigt för oss att skydda information om besökare på vår webbplats. Vi använder system policyer och procedurer för att bibehålla informationens riktighet och för att skydda information från förlust, felaktig användning eller ändringar. Säkerhetsåtgärderna förbättras och anpassas kontinuerligt i enlighet med branschpraxis.

SAMTYCKE TILL BEHANDLING

Genom att besöka den här webbplatsen och tillhandahålla din information till oss förstår och samtycker du till insamling, användning, behandling, överföring och utlämnande av din personligt identifierbara information globalt i enlighet med det här sekretessmeddelandet. Därför, genom att besöka den här webbplatsen och genom att lämna sådan information, samtycker du till överföring av sådan information över landsgränser samt till användning, behandling och utlämnande av sådan information till platser globalt vid behov. Ditt samtycke ska anses omfatta ditt samtycke till överföring av personlig identifierbara eller ej personligt identifierbar information till platser med sekretessnivåer som skiljer sig från ditt eget lands.

 

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Vi informerar dig vanligen (före insamling av dina uppgifter) om vi har för avsikt att använda dina uppgifter för sådana ändamål eller om vi tänker lämna ut din information till tredje part för sådana ändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att kontakta oss på enquiry.corporate@apollotyres.com

Du har rätt att få åtkomst till information som lagras om dig och för att få den i ett läsbart format för överföring av dina uppgifter. Din rätt till åtkomst kan utövas i enlighet med GDPR. En begäran om åtkomst kan omfattas av en avgift på 20 $ för att täcka våra kostnader för att tillhandahålla detaljer om den information som vi lagrar om dig (artikel 15 stycke 3 i GDPR) Du har rätt att korrigera information som lagras om dig om informationen är felaktig. Din rätt till korrigering och uppgifternas portabilitet kan utövas i enlighet med GDPR.

Vi behöver inte i samtliga fall uppfylla din begäran eller bifalla din invändning. Vi försäkrar att vi svarar skriftligen på din begäran snarast möjligt (inklusive via e-post). Om vi inte bifaller din begäran informerar vi dig om orsaken.

Dessutom kan du även lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten gällande den databehandling som utförs av oss. cocreport@apollotyres.com

 

www.vredestein.se tillhandahåller länkar till andra webbplatser. Vi ber dig att granska sekretessmeddelanden för alla webbplatser som du besöker, inklusive de vars länkar tillhandahålls, så att du förstår hur webbplatserna samlar in, använder och delar din information.
www.vredestein.se ansvarar inte för andra webbplatsers sekretessmeddelanden, innehåll eller datahanteringspraxis.

 

SEKRETESS FÖR BARN

Barn under 16 år behöver sina föräldrars tillstånd. www.vredestein.se tänker inte med avsikt samla in personuppgifter från barn under 16 år. Om ett barn har tillhandahållit personuppgifter till oss kan en förälder eller vårdnadshavare kontakta oss på cocreport@apollotyres.com om de vill att informationen tas bort från våra register. Vi kommer då att vidta rimliga åtgärder för att ta bort information om barnet från databasen där information lagras för www.vredestein.se

KONTAKTA OSS

Om du har frågor, kommentarer eller problem som gäller det här onlinemeddelandet om sekretess eller har frågor gällande den här webbplatsens innehåll kontaktar du oss på cocreport@apollotyres.com. Vi engagerar oss i att arbeta tillsammans med konsumenter för att uppnå en rättvis och snabb lösning på eventuella klagomål eller tvister gällande sekretess och hanteringen av dina uppgifter. www.vredestein.se besvarar gärna dina frågor och kommentarer.

 

DATUM FÖR IKRAFTTRÄDANDE AV DET HÄR SEKRETESSMEDDELANDET OCH REVIDERINGSDAGAR

Vi kan då och då uppdatera sekretessmeddelandet för www.vredestein.se i syfte att återspegla ändringar av vår webbplats eller vår sekretesspraxis. Om vi uppdaterar meddelandet publiceras det nya meddelandet på webbplatsen tio (10) dagar innan ändringarna träder i kraft. Datum för det här sekretessmeddelandets ikraftträdande är 25 maj 2018.