What is the EU tyre label? | Vredestein
Bandenlabel EU

Vad är EU:s däcketikett för något?

Enligt EU-förordning nr 1222/2009 måste alla däck för personbilar, lätta kommersiella fordon, tunga kommersiella fordon och bussar som tillverkats efter juni 2012 vara försedda med en dekal eller en väl synlig etikett vid försäljningstillfället. Etiketten ger en bättre bild av däckets egenskaper utifrån tre aspekter.

 

Rullmotstånd/bränsleeffektivitet

Lägre rullmotstånd sparar bränsle. Värdena A till G anger effekten på bränsleförbrukningen, från låg till hög. Den svarta pilen bredvid bokstavsklassen anger produktens prestandanivå. Effekten kan variera beroende på fordon och körförhållanden, men skillnaden mellan däck i klass G och däck i klass A kan motsvara en sänkning av bränsleförbrukningen med upp till 7,5 %*. 

Grepp på våt vägbana/bromsprestanda

I kategorin ”grepp på våt vägbana” anger klassificeringen A till G de relativa bromssträckorna från korta till långa på våt vägbana. 

Även om effekten kan variera beroende på fordon och körförhållanden kan skillnaden mellan klass G och klass A, för en uppsättning med fyra identiska däck, minska bromssträckan med upp till 18 meter vid 80 km/h. 

Yttre bullernivå

Den yttre bullernivån mäts i decibel (dBA), indelat i tre klasser. Däck med låg bullernivå orsakar mindre ljudförorening.

 

Däck med låg yttre bullernivå. Det är 3 dB mindre än den nya EU-standarden som började gälla i november 2016.

 

Däck med genomsnittlig yttre bullernivå. Däckets bullernivå är inom den nya gränsen som började gälla i november 2016.

 

Däck med hög yttre bullernivå. Det här däcket uppfyller inte längre den nya EU-standarden som började gälla i november 2016.

* Mätt i enlighet med metoden som specificeras i EU-förordningen 1222/2009, källa: Bedömning av påverkan av EU-kommissionen SEC(2008)2860 

Genom att se till att dina däck har rätt tryck och att regelbundet kontrollera optimal bränsleeffektivitet och maximalt våtgrepp kan du påverka bränslebesparingar och trafiksäkerhet. En effektiv körstil har också stor inverkan på bränsleförbrukningen, och det kan vara mycket viktigt att se till att ha tillräckligt bromsavstånd. Det är också värt att komma ihåg att de tre kriterierna för markering, även om de är viktiga, inte är de enda parametrarna för prestanda. Däcken testas på totalt över 20 olika parametrar.